Sausio 13 d. vakarą plungiškiai rinkosi į savo bažnytėlę pasimelsti už tėvynę Lietuvą. Šv. Mišių metu skaitinius skaitė Plungės rajono savivaldybės vicemeras Žydrūnas Purauskis, o parapijos klebonas visus ragino melstis ne tik už tuos, kurie už Lietuvos laisvę paaukojo savo gyvybę, bet ir už tuos, kurie buvo sužeisti, paaukojo savo sveikatą. Tai jiems turime būti dėkingi, kad šiandien galime džiaugtis iškovota laisve.