• Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
  • Švč. Sakramento adoracija: penktadieniais nuo 16 val. iki 18 val.
  • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ.
  • Bažnyčios gale taip pat galima įsigyti naują sausio mėnesio katalikiško žurnalo visai šeimai „Artuma“ numerį.
  • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius. Primename, kad Šv. Mišias kaip dovaną ir Dievo palaimą dera užprašyti už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai, kaip padėką už gautas malones.
  • Kasmet sausio 18-25 d. Bažnyčia kviečia melstis už krikščionių vienybę šiai progai skirtomis maldomis:

“Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegul ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs” (plg. Jn 17, 21), – taip meldėsi Viešpats Jėzus.

Kun.: Melskime, broliai, seserys, už visus Kristų tikinčius, kad juos Viešpats Dievas tiesos keliu surinktų į vieną savo Bažnyčią ir joje išlaikytų.

Pasimeldžiama tylomis

Kun.: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, Tu suburi išsklaidytus ir saugai vienybę; maloniai pažvelk į savo Sūnaus kaimenę ir suvienyk tikėjimo pilnatve bei meilės ryšiais visus žmones, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Visi: Amen.