Rugpjūčio 21 d. 18 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Ukrainą, kad greičiau baigtųsi kruvini konfliktai ir triumfuotų teisingumas, už žuvusiuosius ir paaukojusius sveikatą, už netekusius artimųjų.

Po Šv. Mišių buvo koncertas, skirtas Ukrainos Nepriklausomybės dienai. Jį pradėjo ukrainiečių solistė Olha Yaroshenko, sugiedodama Ukrainos himną. Koncertavo mišrus choras „Plungė“, vadovė Rita Urniežienė, koncertmeisterė Judita Stankutė. Su šiuo choru kartu dainavo ir Ukrainos solistė Olha Yaroshenko. Vėliau ukrainiečių aktorius Yevgenij Gulak pasakojo savo šeimos istoriją ir atliko muzikinį numerį. 

Po chorų sąjungos prezidentės Rasos Gelgotienės pasakojimo apie Lietuvos chorų sąjungos organizuotą projektą ,,Už taiką“, kuriame dalyvauja 8 Lietuvos chorai (du iš jų – Plungės),  girdėjome jungtinio choro  „Plungė“ pasirodymą, vadovė Rita Urniežienė, koncertmeisterė Judita Stankutė, Plungės kultūros centro kamerinio choro muzikinį numerį, vadovas Alfonsas Vildžiūnas, ukrainiečių solistės Olhos Yaroshenko, ukrainiečių aktoriaus  Yevgenijaus Gulak atliekamus kūrinius. Jiems dirigavo Irina Dushejko – Kijevo universiteto kapelos „Dnipro“ vadovė.

Po koncerto muzikantams dėkojo Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Vytautas Gedvainis bei Plungės meras Audrius Klišonis.