Kovo 2 d. yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. šv. Mišiose meldžiamės jūsų sudėtinėmis intencijomis į šv. Antaną.
   Kovo 3 d. yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. šv. Mišiose meldžiamės jūsų sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą.
   Kovo 5 d. yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios jūsų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį. Tą dieną nuo 16 val. iki 18 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Kovo 6 d. yra pirmasis mėnesio šeštadienis – nuo 17 val. iki 18 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija. 18 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis į švč. Mergelę Mariją.
   Kovo 7 d. yra pirmasis mėnesio sekmadienis – prieš sumos šv. Mišias bus Švč. Sakramento adoracija.
   Gavėnios metu raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, apriboti žalingus įpročius, o penktadieniais nepamiršti pasninko.
   Gavėnios metu mūsų bažnyčioje kryžiaus kelias einamas penktadieniais po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių.
   Bažnyčios gale yra platinamas katalikiški žurnalai: „Artuma“ ir „Žodis tarp mūsų“. Taip pat norintiems geriau pažinti pasninką yra skirta Virginijos Končiuvienės parengta knygutė „Pasninko galia“. Tai galėtų būti skaitiniai gavėnios metui. Kviečiame įsigyti.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
   Lietuvos vyskupai besitęsiant pandemijai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą „Į tave palaimintasis Juozapai“, melsdami šio šventojo užtarimo už visus paliestus pandemijos.