Kovo 11 d., ketvirtadienį – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Mūsų bažnyčioje šv. Mišios už Lietuvą 12 val. Kviečiame bendrai maldai.
   Gavėnios metu raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, apriboti žalingus įpročius, o penktadieniais nepamiršti pasninko.
   Šį penktadienį nuo 13 val. iki 18 val. mūsų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Gavėnios metu mūsų bažnyčioje kryžiaus kelias einamas penktadieniais po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val. šv. Mišių.
   Primename, kad katalikiškos laidotuvės yra pilnos, kai mirusiojo kūnas yra įnešamas į bažnyčią. Prašome saugoti šią tradiciją ir perduoti ją savo jaunajai kartai. Taip pat raginkime visus laidotuvių dalyvius ne tik ateiti į šv. Mišias, bet kurie neturi kliūčių, kad eitų išpažinties ir komunijos.
   Bažnyčios gale yra platinamas katalikiškas žurnalas „Žodis tarp mūsų“. Taip pat norintiems geriau pažinti pasninką yra skirta Virginijos Končiuvienės parengta knygutė „Pasninko galia“. Tai galėtų būti skaitiniai gavėnios metui. Kviečiame įsigyti.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652”. Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
   Lietuvos vyskupai besitęsiant pandemijai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą „Į tave palaimintasis Juozapai“, melsdami šio šventojo užtarimo už visus paliestus pandemijos.