Informuojame, kad parapijos raštinė karantino metu dirba įprastu laiku. Prireikus šv. Mišių ar kitų patarnavimų galima užeiti ir pasikalbėti su kunigu.

Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją, kuri vyksta nuo 16 val. iki vakaro šv. Mišių.

Kryžiaus kelias gavėnios laiku mūsų bažnyčioje bus einamas penktadieniais po 18 val. šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.

Šv. Mišios per Facebook iš mūsų bažnyčios yra numatytos transliuoti: pirmadieniais ir antradieniais 12 val.,  nuo trečiadienio iki šeštadienio – 18 val., o sekmadieniais 10 ir 12 val. Junkimės į bendrą maldą iš savo namų.

Alfa kursas mūsų parapijoje dėl paskelbto valstybinio karantino yra atidėtas, tačiau pratęsiama registracija į jį iki kurso pradžios. Registruotis galima tais pačiais būdais kaip ir iki šiol.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis. 8 val. šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. šv. Mišios jūsų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. Nuo 17 val. iki vakaro Mišių – Švč. Sakramento adoracija. 18 val. šv. Mišios į Švč. M. Mariją jūsų intencijomis.

Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – Eucharistinė procesija.