Kalėdų ramybės Jums, Dievo mylimi žmonės!
Piemenys, vedami dangaus angelų, surado naktyje Dievą, kurį pagarbino ir su dėkingumu grįžo vėl į savo kasdienybę: ganyti, saugoti, rūpintis ir laukti.
Sveikinu su Šventomis Kalėdomis, kurios yra mūsų nauja gyvenimo pradžia. Būkite sveiki, darbštūs, atidūs, tikintys ir malda vienas kitą laiminantys.

Dievo ramybės Jums, brangieji!
Maldoje – Jūsų klebonas kunigas Vytautas