Dėkojame už paramą Bažnyčiai ir dėkingumą kunigams už tarnybą Kalėdų proga! Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima!
   Gruodžio 31 d. 18 val. mūsų bažnyčioje už besibaigiančius metus bus aukojamos padėkos šv. Mišios.
   Sausio 1 d. – Naujieji metai, Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė ir pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos 12 val. jūsų sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 17 val. Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios į Švč. M. Mariją jūsų intencijomis.
   Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija iki sumos šv. Mišių.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Karantino metu ir toliau kunigai budės raštinėje, jei kam prireiktų kokio patarnavimo.
   Šv. Mišias karantino metu ir toliau galima užprašyti; jos yra tiesiogiai transliuojamos per Plungės parapijos Facebook paskyrą.