Šiandien, rugsėjo 4 dieną, 12 val. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Mokslo metų pradžios Šv. Mišios, aukojamos už moksleivius ir mokytojus, prašant jiems Dievo palaimos ir globos naujais mokslo metais. Prieš Šv. Mišias buvo Švč. Sakramento adoracija ir Eucharistinė procesija. Jaunimas buvo raginamas atlikti išpažintį ir Mišių metu priimti Šv. Komuniją. Skaitinius ir maldavimus skaitė Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius Algimantas Budrys. Dėkojame Švietimo skyriaus darbuotojams, mokytojams, tėvams ir moksleiviams, kurie jungėsi į bendrą maldą su parapijiečiais, linkime, kad prasidėję mokslo metai būtų laiminami Dievo, kad būtume sveiki, saugūs ir išmintingi, kad leistume mūsų protams ir jausmams vadovauti Šventajai Dvasiai.