Brangūs tikintieji, primenu, kad Šv. Mišios karantino metu yra transliuojamos per feisbuką, todėl pakartotinai raginu, jei norite dalyvauti Šv. Mišiose, tai darykite savo nameliuose, nes Mišių metu bažnyčia privalo būti užrakinta. Todėl per Didžiąją savaitę, per Velykas ir visą šventinį laikotarpį karantino metu dalyvaukime Mišiose tokiu būdu: aš bažnyčioje, o Jūs namuose.

Ramybės ir susikaupimo per Didžiąją savaitę!
Jūsų klebonas kun. Vytautas