Šiandien, Didįjį Ketvirtadienį, minime dviejų labai brangių sakramentų – Eucharistijos ir Kunigystės – įsteigimą. Ta proga nuoširdžiai sveikiname mylimus mūsų bažnyčios kunigus: kleboną Vytautą, kunigus Andrių, Alvydą, Kęstutį. Linkime jums Šventosios Dvasios jėgos, Dievo žodžio skelbimo dovanos, sveikatos, džiugios širdies ir draugiško bendravimo su parapijiečiais. Laikome jus apkabinę maldomis ir širdimis.

Plungės parapijos tikintieji