•  Šį ketvirtadienį,  po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 8 val. Šv. Mišių,  NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA.

Kitomis savaitės dienomis Švč. Sakramento adoracija: trečiadienį – po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį –  nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

  • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
  • Šeštadienį, liepos 22 d., minima Šv. Marija Magdalietė. Marija Magdalietė, paties Viešpaties išlaisvinta nuo septynių demonų ir tapusi Jo mokine, sekė Jį iki pat Kalvarijos kalno, nusipelnė pirmoji pamatyti prisikėlusį iš kapo Išganytoją ir prisikėlimo žinią nunešti mokiniams. 2016 m. popiežius Pranciškus suteikė liturginės šventės rangą.
  • Kitas, XVI SEKMADIENIS, – Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Primename, kad sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
  • Kviečiame paaukoti savo bažnyčiai gintarinių karolių. Jais bus puošiamas Nepaliaujamos Pagalbos Švč. M. Marijos altoriaus paveikslas dėkojant už išmelstas Dievo malones.