• ŠIS SEKMADIENIS – PASAULINĖ SENELIŲ IR PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ DIENA.
  • Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
  • Kiekvieną antradienį 12 val. – Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių.
  • Švč. Sakramento adoracija –  trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį   nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
  • Antradienį, liepos 25 d., – Šv. apaštalo Jokūbo šventė. Jis yra evangelisto Jono brolis. Dvylikos apaštalų sąraše Jokūbas užima trečią vietą po Petro ir Andriejaus (Mt 10, 2). Dalyvavo Jayro dukters prikėlime, Jėzaus agonijoje Alyvų kalne. Manoma, kad skelbė Evangeliją Ispanijoje. Nužudytas apie 42 m. Pirmas iš apaštalų laimėjo kankinystės vainiką.
  • Trečiadienį, liepos 26 d., minimi Šv. Joakimas ir Ona, Nekaltosios Mergelės Marijos tėvai. Jų vardai yra išsaugoti seniausioje žydų krikščionių tradicijoje. Apie šventuosius Joakimą ir Oną daugiausia žinių randame tik apokrifiniuose raštuose.
  • Šeštadienį, liepos 29d., – Šv. Morta, Marija ir Lozorius. Šv. Morta – Marijos ir Lozoriaus sesuo. Po brolio Lozoriaus mirties ji susirado Kristų ir pasakė Jam šią žinią, dalyvavo Lozoriaus prikėlime ir numirusių. Apie tolimesnį jos gyvenimą nieko nežinoma.
  • Kviečiame paaukoti savo bažnyčiai gintarinių karolių. Jais bus puošiamas Nepaliaujamos Pagalbos Švč. M. Marijos altoriaus paveikslas dėkojant už išmelstas Dievo malones.