Plungės technologijų ir verslo mokyklos moksleiviai su savo mokytojais, klebono prašymu, pagamino daug inkilėlių ir sukabino juos bažnyčios šventoriuje, taip padarydami gražią pavasarinę akciją. Tokiu būdu parodyta meilė paukšteliams, kurie turės jaukius namus ir pasitiks mus, ateinančius į bažnyčią, savo linksmomis giesmelėmis. Juk visa, kas gyva, šlovina Viešpatį. Dėkojame jaunuoliams ir mokytojams už jų gerus darbus.