Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti didesnį Dievo tautos dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis. Šv. Jeronimas primena: „Kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Sausio 22 d. yra minimas Šv. Vincentas (†304), diakonas, kankinys.

Sausio 24 d. yra minimas Šv. Pranciškus Salezas (1567–1622), teisininkas.

Sausio 25 d. – Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimo šventė. Jis nepažinojo Kristaus ir nepriklausė prie pirmųjų Dvylikos, paties Jėzaus pakviestų apaštalų. Paulius buvo išsilavinęs vyras ir priklausė fariziejų sektai. Iš pradžių smarkiai persekiojo krikščionis manydamas, kad taip pasitarnaus Dievui.

Sausio 26 d. yra minimas  Šv. Timotiejus, vyskupas, I–II a. Buvęs apaštalo Pauliaus mokinys (1 Kor 16, 10).

Sausio 26 d. taip pat yra minimas Šv. Titas, vyskupas, lydėjęs apaštalą Paulių į Apaštališkąjį Susirinkimą Jeruzalėje.

Sausio 27 d. minimas Palaimintasis Jurgis Matulaitis, gimė 1871 m. Lūginėje (Marijampolės sav.), mirė 1927 m. 1909 m. atnaujino Marijonų vienuoliją, parašė jos įstatus.

Sausio 28 d. minimas Šv. Tomas Akvinietis gimė 1225 m. netoli Akvino (Italija), mirė 1274 m. Žymiausias viduramžių scholastas, teologas ir filosofas. 1323 m. paskelbtas šventuoju, 1567 m. – Bažnyčios mokytoju, 1879 m. – visų mokslų daktarų mokytoju, 1880 m. – universitetų, gimnazijų ir mokyklų globėju.

Marijos radijasBažnyčios gale yra aukų dėžutė Marijos radijo veiklai paremti. Radijo veikla yra išlaikoma iš tikinčiųjų aukų, todėl prašome pagal galimybes prisidėti. Šis radijas seniems žmonėms dažnai būna vienintelė paguoda ir galimybė pažinti Šventąjį Raštą. Jaunimui jis yra alternatyva daugybei pasaulietinių žinių, skleidžiamų per socialinius tinklus ar kitas radijo stotis. Todėl nuoširdžiai prašome jūsų pagalbos, kad Marijos radijas galėtų gyvuoti ir skleisti Gerąją Naujieną.