Sausio 22 d. Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 12 val. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė buvęs ilgametis mūsų bažnyčios klebonas kanauninkas Donatas Stulpinas. Klebonas Donatas Plungės parapijai padarė daug gero: sutvarkė bažnyčią, įsteigė parapijos namus,  katalikišką mokyklą. Tikriausiai todėl plungiškiai labai šiltai priėmė gerbiamą svečią. Dėkojame Jums, mielas Kanauninke, kunige Donatai! Jūsų padaryti geri darbai plungiškiams visada primins Jus!