Pradėdami švęsti Didžiąją savaitę, Plungės parapijos tikintieji susirinko bažnyčioje, kur klebonas Vytautas Gedvainis, remdamasis Šventuoju Raštu, papasakojo, kaip to meto žmonės pasitiko Jėzų, ant asilėlio įjojantį į Jeruzalę. Jėzus įžengė kaip taikos kunigaikštis, kaip ramybės karalius. Taip jis ateina ir į mūsų gyvenimus. Klebonas dėkojo susirinkusiems, kad savo atėjimu į bažnyčią pagerbė Dievą. Taip pat klebonas pristatė savo viziją – Plungės parapijoje sukurti gyvą bažnyčią. Norėdamas tai padaryti, pasakojo, kaip prašė Marijos pagalbos ir per Kauno „Gyvųjų akmenų“ bendruomenę šis jo prašymas buvo išgirstas, nes ši bendruomenė, žinodama jo didžiulį troškimą, pasakė, kad Kaune yra žmogus, kuris nori metus ar du save atiduoti Kristui dirbdamas Plungėje. Į mūsų Bažnyčią ateina naujas žmogus, kuris nori įnešti gyvybės. Tai Rugilė Daujotaitė. Nuo šiandien ji pradeda dirbti mūsų parapijoje. Ji stengsis apjungti jaunas šeimas, vaikus, kad būtų bažnyčioje judėjimas. Klebonas prašė visų prisidėti prie to, ko ji prašys, atsiliepti į kvietimus į įvairius bažnytinius renginius, veiklas. Ir pati Rugilė prašo visų pagalbos, priimant ją ir dirbant Dievo šlovei.