Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius

Sigitas Tamkevičius Veprių bažnyčioje, https://lt.wikipedia.org

 Rugpjūčio 15 dieną – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val.

Šią dieną pirmą kartą Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią aplankys ir 12 val. Šv. Mišias aukos Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, jį atlydės prelatas prof. Vytautas Vaičiūnas ir Kauno dekanas prelatas Vytautas Grigaravičius. Kardinolas melsis už Lietuvą ir Plungės parapiją, pavesdamas jas Marijai, taip pat – už visus sūnus ir dukras, kurie savo sveikatą bei gyvybę paaukojo Bažnyčios ir Tėvynės laisvės labui.

Po Šv. Mišių bus jo knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ pristatymas. Kviečiame dalyvauti ir įsigyti Kardinolo knygą.

Taip pat po Šv. Mišių bus pašventintas restauruotas Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos altorius.

Primename, kad per Žolinę visų Šv. Mišių metu laiminami žolynai ir šių metų derliaus vaisiai.