Žengiant į Gavėnios – atgailos, pasninko ir susikaupimo laiką – kovo 6 d., sekmadienio Sumos, 12 val. Šv. Mišios buvo aukojamos už Taiką Ukrainoje, Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje. Jose kartu su gausiu būriu parapijiečių meldėsi ir Plungės rajono Savivaldybės, Jaunųjų Plungės šaulių bei Plungės skautų atstovai. Ypatingą prasmę dalyvavusiems Šv. Mišiose įgavo Viešpaties Ramybės palinkėjimas vieni kitiems. Po Šv. Mišių iškilminga eisena, kurios priešaky buvo nešamos Lietuvos ir Ukrainos vėliavos, pajudėjo link Laisvės paminklo.