Laukiant Viešpaties džiaugsmingo Prisikėlimo šeštadienį, kovo 6 d., nuo 16.30 iki 17.30 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o nuo 17.30 iki Šv. Mišių pabaigos bažnyčioje buvo išstatyta Šv. Tėvo Pijaus I laipsnio relikvija (lašelis kraujo). Relikvijos išstatymo metu Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis papasakojo apie Šv. Tėvą Pijų, Rugilė Daujotaitė džiugino savo giesmėmis, savo liudijimais dalinosi Danutė Mickūnienė bei Gintautė Kazlauskienė.