Šiandien – motinos diena. Šv. Mišių metu laiminame gyvąsias mamas ir meldžiamės už mirusiąsias. Šiandien šv. Mišios už motinas aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val. O rytoj šv. Mišios už motinas bus aukojamos 12 ir 18 val.
   Šiandien Žemaičių Kalvarijos kasmėnesiniuose atlaiduose – Plungės ir Gargždų dekanatų diena. Ten šv. Mišios bus 7, 10, 12 val. Kas galite, esate kviečiami nuvykti.
   Informuojame, kad Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams vėl privalu lankyti bažnyčią bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., taip pat sekmadienį 9-10 val. (su tretininkais). Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks: pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po 12 val. šv. Mišių.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Bažnyčios IV įsakymas kiekvienam katalikui primena apie velykinės išpažinties ir komunijos svarbą. Neatlikusius to iki Velykų, raginame tai padaryti iki birželio 29 d.
   Kviečiame užsukti į mūsų bažnyčioje veikiantį knygynėlį. Ten galima įsigyti žvakių Pirmajai šv. Komunijai (jei nesate išsaugoję krikšto žvakės), taip pat galima rasti dovaną savo vaikams, kurie šiemet priims Pirmąją šv. Komuniją arba Sutvirtinimą.
   Į mūsų parapiją gyventi ir dirbti atvyko nauja parapijos talkininkė Rugilė, kuri rūpinsis naujų maldos grupių, rekolekcijų, šlovinimo, maldos vakarų organizavimu. Dalis veiklų vyks gyvai, dalis – nuotoliniu būdu. Norinčius sužinoti daugiau arba įsijungti į vieną ar kelias veiklas, kviečiame susisiekti su Rugile tel. 862785227.
   Gegužės 4 d. yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
   Gegužės 5 d. yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis.
sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis.
   Gegužės 7 d. yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.
   Kai renkamės į metinių šv. Mišias, žvakes, kurias ketinate vežtis į kapines, prašome atsinešti į bažnyčią ir padėti ant specialaus juodo kilimėlio su kryžiumi (calūno) priešais altorių – kunigas prieš šv. Mišias jas pašventintų.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.