Balandžio 28 dieną Plungės bažnyčioje į vakarines Šv. Mišias rinkosi mūsų parapijos tikybos mokytojos, o klebonas Vytautas Gedvainis už jas ir jų mirusius artimuosius aukojo Šv. Mišias. Po jų mokytojos kartu su parapijos kunigais derino sakramentų teikimo datas. Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas gegužės 8 dieną, 12.30 ir 15 val. (dėl konkretesnės informacijos kreipkitės į savo tikybos mokytoją), o Pirmoji Komunija vyks gegužės 9, 15, 16 ir 23 dienomis (dėl konkretesnės informacijos kreipkitės į savo tikybos mokytoją).