Tikėjimas be gerų darbų – bevaisis. Kad Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje būtų gražu, ankstyvą pirmadienio rytą į jį grėbti lapų rinkosi talkininkai. Dėkojame jiems už nuoširdžią pagalbą savo bažnyčiai!
Spalio 4 dieną Bažnyčia mini Šv. Pranciškų Asyžietį. 12 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už Pasauliečių pranciškonų (arba pranciškonų tretininkų) ordino buvusius ir esamus narius. Po Šv. Mišių Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis Plungės pasauliečiams pranciškonams (arba pranciškonams tretininkams) įteikė dovanėles.
   Gyvūnai – mūsų mažieji broliai. Kadangi pagal seną Bažnyčios tradiciją per Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventę laiminami gyvūnėliai, po vakaro Šv. Mišių mūsų bažnyčios šventoriuje buvo palaiminti parapijiečių atsivesti ar atsinešti gyvūnėliai.