Prasidėjo spalio mėnuo, kuris yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Kunigai ragina kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose.
Todėl pirmąjį spalio sekmadienį Plungės bažnyčioje buvo pašventinta daug rožinių, kurie buvo išdalinti vaikučiams, besiruošiantiems šiais mokslo metais Pirmajai Komunijai. Dėkojame kunigams už rūpestį mūsų mažaisiais Marijos mylėtojais.