Šv. Pijus Pietralčinietis (1887–1968), kunigas kapucinas, gimė Italijoje. 1918 m. buvo paženklintas stigmų dovana. Uoliai darbavosi dėl sielų išganymo. Turėjo dovaną klausyti išpažinčių ir permatyti žmogaus sielą. 2002 m. popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė šventuoju.
   Šiandien t.y. kovo mėn. 6 d. 16.30 iki 17.30 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje bus Švenčiausiojo Sakramento adoracija, o nuo 17.30 iki 18.00 bažnyčioje bus išstatyta Šv. Tėvo Pijaus I laipsnio relikvija. 18.00 Šv. Mišios. Kviečiame patirti bendrystę su Viešpačiu, laukiant jo džiaugsmingo Prisikėlimo.