Balandžio 20 dieną mūsų parapijos klebonas Vytautas Gedvainis šventė gimtadienį. Šį gražų vakarą, po Šv. Mišių, kleboną sveikino ne tik kolegos kunigai, bet ir parapijos choristai su savo vargonininkais, Plungės tikybos mokytojos, Plungės „Caritas“ atstovės bei kiti parapijiečiai. Dėkojame klebonui už jo tarnystę Plungės bažnyčioje, už pamokymus, už jo maldas! Telaimina Jus ir jūsų darbus Dievas, brangus mūsų klebone!