Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą Jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos 18 val. Norintys prie jų prisidėti, paimkite voką (jį  rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus) ir ant voke esančio lapelio surašykite vardus žmonių, už kuriuos norite melstis į Dievo Gailestingumą (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija ar už mirusius, pavedant juos Dievo Gailestingumui). Vokus su intencijomis atneškite į zakristiją.

Šiandien taip pat – Pasaulinė gyvybės diena: raginame maldoje atminti, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 16–18 val., o ateinantį sekmadienį –  po 10 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).          

Balandžio 25 d. minimas Šv. Morkus, kartu su savo pusbroliu Barnabu lydėjo apaštalą Paulių pirmojoje misijų kelionėje, o vėliau tapo apaštalo Petro palydovu ir vertėju. Manoma, kad būtent Petras papasakojo Morkui apie Jėzų daug dalykų, kuriuos jis ir surašęs Evangelijoje pagal Morkų.

Balandžio 28 d. minimas Šv. Petras Šanelis (1803–1841), gimė Prancūzijoje; tapo kunigu, seminarijos dėstytoju. Įstojo į Maristų ordiną, keletą metų sėkmingai apaštalavo Okeanijoje. Žuvo, nes įsiutino pagonių čiabuvių vadą, patraukęs į krikščionybę jo sūnų.

Balandžio 29 d. minima Šv. Kotryna (1347–1380), gimė Sienos mieste. Penkiolikos metų tapo dominikonų tretininke. Kotrynos šventumas bei raštai padarė ją įtakinga vėlyvųjų viduramžių dvasine vadove. Ji kartu su kitais ragino popiežių Grigalių XI sugrįžti į Romą ir užbaigti taip vadinamą Avinjono nelaisvę. Mirė Romoje. 1461 m. paskelbta šventąja, 1970 m. – Bažnyčios mokytoja. Nuo 1999 m. Europos globėja.

Balandžio 30 d. minimas Šv. popiežius Pijus V (1504–1572), gimė Italijoje, labai neturtingoje šeimoje. 1521 m. tapo dominikonu. 1566 m. išrenkamas popiežiumi. Per šešerius metus sugebėjo iš esmės pertvarkyti Bažnyčią. Jis baigė reformuoti popiežiaus kuriją, pašalino nevertus savo luomo hierarchus, paskyrė vizitatorius stebėti reformų eigą vyskupijose ir parapijose; pasirūpino, kad dvasininkai būtų geriau mokomi, reformavo vienuolynus.

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi, kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Ateinantis sekmadienis – Motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. Gegužės 1 d. Šv. Mišios už motinas bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val., o gegužės 2 d. – 12 ir 18 val.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo ,,Artuma” numerį.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Forma pildoma internetu, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/.