Gegužės 29 d., po Sumos Šv. Mišių, parapijos salėje vyko septintasis Sinodinio kelio grupės susitikimas tema „SINODALUMO UGDYMAS“. Diskusijos pagrindu tapo vaizdo medžiagoje ir skaitomoje Šventojo Rašto ištraukoje „Iš apaštalų darbų“ skaityti bei analizuoti Šv. Petro žodžiai apie nešališką Dievo meilę visiems žmonėms. Parašyta, jog Dievas savo Šventąją Dvasią išlieja ne tik ant pakrikštytųjų, bet ir pagonių, kad visi pažintų Kristų. Į susitikimą susirinkę parapijiečiai kalbėjo ir ieškojo sprendimo, kaip kiekvienas katalikas galėtų skleisti Gerąją Naujieną.

2022-05-29 Septintasis Sinodinio kelio grupės susitikimas