Rugpjūčio 15 dieną – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dieną – į Plungės Šv. Jono Krikštytojo  bažnyčią pasimelsti kartu su plungiškiais atvyko Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, prelatas prof. Vytautas Vaičiūnas ir Kauno dekanas prelatas Vytautas Grigaravičius. Pamokslo metu kardinolas kvietė kiekvieną iš mūsų rinktis Marijos kelią, kaip ir jis lygiai prieš 40 metų, šią dieną, pasirinko prisiekti Jėzui amžinai būti jo draugijoje.

Po Šv. Mišių plungiškiai pasveikino kardinolą, skirdami daug gražių žodžių. Po jų buvo jo knygos „Priespaudos, kovos ir nelaisvės metai: 1968–1988“ pristatymas. Plungiškiai galėjo įsigyti šią knygą ir gauti kardinolo parašą. O kam knygų nebeliko, gali užeiti į parapijos raštinę, užsirašyti į sąrašą knygos pirkimui ir parapijos klebonas pasirūpins, kad knyga pasiektų visus norinčius.