Tėveliai katalikai,

kiekvienais metais išgyvename nepatogumą, tarsi Bažnyčia mus, tikinčiuosius, verstų daryti, kas netinkama ar bloga. Parašų rinkimas ir kalbos, kad klebonas spaudžia tai daryti, skamba tarsi pajuoka Bažnyčiai. Tikrai čia yra jūsų laisvos valios sprendimas. Vyskupai kviečia visą šeimą atsigręžti į Bažnyčią, sustiprinti tikėjimą ir atnaujinti šeimos santykius (šeimos vienumą). Bažnyčios įsakymai primena – švęsk sekmadienį ir per šventes dalyvauk Šv. Mišiose. Jei pasirinksite mūsų parapijos modelį katechezei, kad parašus renka tėvai, esate laukiami.

Mūsų bažnyčioje pasirengimas Pirmajai Komunijai prasidės nuo rugsėjo mėn. 25 d. Šią dieną jūs turite gauti pirmąjį parašą į atsiskaitymų knygeles. Šv. Mišių laiką galite pasirinkti patys: šeštadienį 18 val., sekmadienį 8 val., 10 val., 12 val., 18 val.  Iki to laiko Jūs turite registruotis pas savo vaiko tikybos mokytoją ir gauti atsiskaitymo knygutę. Registracijai reikalingi dokumentai: užpildyta registracijos anketa (ją gausite pas tikybos mokytoją), krikšto pažymos kopija. Pirmos Komunijos katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę darbo dienomis mokykloje. Pirmajai Komunijai ruošiami vaikai, lankantys 3 klasę ir vyresni. Pirmasis susitikimas su besiruošiančių mokinių tėveliais įvyks spalio 2 d. 12.00 val. Jo metu parapijos klebonas ir katechetai suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas).

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui prasidės spalio 9 d. 12 val. Šv. Mišiomis, po jų – susitikimas su tėvais. Jo metu parapijos klebonas ir katechetai suteiks informaciją ir atsakys į klausimus (dalyvavimas privalomas). Registracija vyks po susitikimo pas katechetą (registruoja tėvai). Reikalingi dokumentai: užpildyta registracijos anketa (ją iš anksto pasiimkite pas savo tikybos mokytoją ir užsipildykite), krikšto pažymos kopija, Pirmosios Komunijos pažymos kopija, pageidaujamas laikas (lentelę su katechezių laikais gausite pas savo tikybos mokytoją). Sutvirtinimo sakramentui ruošiami jaunuoliai, lankantys 8 klasę ir vyresni. Sutvirtinamiesiems katechezės užsiėmimai vyks kartą per savaitę darbo dienomis parapijos salėje.

Gerbiami tėveliai, kviečiame atsakingai vykdyti savo katalikiškas pareigas ir vaiko Krikšto sakramento metu prisiimtus pažadus: rūpintis vaiko religiniu ugdymu.

2022-05 Pirmoji Komunija