Advento laikotarpiu ruošiamės Kristaus gimimo iškilmei. Raginame susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų, labiau kovoti su žalingais įpročiais, nepamiršti pasninko. Pasninkas yra susilaikymas nuo mėsiškų valgių penktadieniais ir pastangos tyliai daryti gerus darbus rankom ir žodžiais. Advento metu save laikantiems katalikais jis labai rekomenduojamas.

Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7.45 val. bus giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių.

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Vyksta parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui tel. Nr. 867664405. Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją.

Kalėdaičių mūsų bažnyčioje galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigų budėjimo metu.

Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti kalėdinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir kartu su plotkele nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems. Mūsų knygynėlyje yra kalėdinių atvirukų su mūsų parapijos bažnyčia.

Gruodžio 18 d. – adventinės išpažinties sekmadienis. Raginame pagal galimybes ją atlikti patiems, taip pat pakviesti ir savo artimuosius, nes adventinė išpažintis yra svarbi dvasinio pasirengimo Šv. Kalėdoms dalis.

Gruodžio 11 d. minimas Šv. Damazas (~305–384).

Gruodžio 12 d. – Gvadalupės Švč. Mergelė Marija.

Gruodžio 13 d. minima Šv. Liucija (283–303), gerbiama nuo IV a. Liucija davė skaistybės įžadus ir nesutiko tekėti už motinos peršamo pagonio jaunikaičio. Kai motina stebuklingai išgijo prie Šv. Agotos kapo, Liucija jai pasakė apie savo įžadus ir gavo motinos sutikimą jų laikytis. Atstumtas jaunikaitis įskundė Liuciją kaip krikščionę, ir ji mirė kankinės mirtimi Sirakūzuose, Sicilijoje.

Gruodžio 14 d. minimas Šv. Kryžiaus Jonas (1542–1591), jis buvo ispanų mistikas, Karmelitų ordino reformuotojas. Kartu su draugais įkūrė Basųjų karmelitų ordiną. Jis svarbiausiuose savo veikaluose pateikė naują kryptį katalikų asketikai ir mistikai. Kaip liudija jo raštai, ieškodamas vidinio, Kristuje paslėpto gyvenimo ir liepsnodamas Dievo meile, įkopė į dvasinį Dievo kalną.

Plungės parapijos Caritas daro akciją „Gerumas mus vienija“. Įžiebk savo širdyje šviesą ir meilę – įsigydamas Caritas žvakelę prisidedi prie paramos Carito veiklai. Su pašventintomis žvakutėmis Carito savanoriai sekmadieniais po Šv. Mišių lauks Jūsų bažnyčios gale.

Taip pat organizuojama akcija „Pradžiuginkime vaikus Kalėdoms“. Prie šitos gerumo akcijos labai kviečiame prisidėti ir parapijiečius: žaislais, saldumynais ar kitais daiktais, kuriais galėtume pradžiuginti stokojančių šeimų vaikus ir senolius. Bažnyčios priekyje prie Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos pagalbos altoriaus bus padėtos aukų dėžės, į kurias galite atnešti ir paaukoti stokojantiems vaikams ir senoliams. Būsime dėkingi  už Jūsų širdies gerumą ir rankų dosnumą.

Pamaldų tvarka Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 2022 m. Kalėdų laikotarpiu:

  • Gruodžio 18 d. – adventinės išpažinties sekmadienis. Šv. Mišios 8, 10, 12, 18 val.
  • Gruodžio 24 d. Kalėdų nakties Šv. Mišios 20 val.
  • Gruodžio 25 d. Kalėdų Šv. Mišios 8, 10, 12, 18 val.
  • Gruodžio 26 d. – Kalėdų II diena. Šv. Mišios 12, 18 val.
  • Gruodžio 31 d. Padėkos Šv. Mišios 22 val.
  • Sausio 1 d. Šv. Mišios 8, 10, 12, 18 val.

Jėzaus gimimas. Kalėdos.