• MINIME PASAULINĘ LIGONIŲ DIENĄ. Šv. Mišių metu meldžiamės už ligonius. Po jų norintys galės gauti Ligonių patepimo sakramentą. Nepamirškime pasirūpinti tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.
  • ŠIANDIEN 10 ir 12 val. ŠV. MIŠIOSE kartu su mumis meldžiasi TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJOS KLIERIKAI.
  • TREČIADIENĮ, VASARIO 14 D., – PELENŲ DIENA – GAVĖNIOS PRADŽIA. 12 ir 18 val. Šv. Mišių metu bus šventinami ir barstomi pelenai kaip atgailos ir atsivertimo ženklas. Pelenų dieną tikintiesiems yra privalomas pasninkas. Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, taip pat svarbu susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui besiruošiančius, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Šv. Mišių pradžios.
  • Gavėnios laiku KRYŽIAUS KELIAS mūsų bažnyčioje bus einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.
  • NAKTINĖ ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA – šį ketvirtadienį, vasario 15 d., po 18 val. Šv. Mišių iki penktadienio ryto 7 val.
  • PENKTADIENĮ ŠVĘSIME VASARIO 16-ĄJĄ – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO DIENĄ. Šv. Mišios už Lietuvą – 12 val., o po Šv. Mišių šventinė eisena Vytauto gatve iki Laisvės paminklo. Prie Laisvės paminklo – iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas – sveikinimas. 
  • Motinų Meilė keičia pasaulį! Kiekvieną antradienį, 19 val., „Motinos maldoje“ kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną penktadienį – Švč. Sakramento adoracija nuo 16 val. iki 18 val.
  • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ.
  • Kiekvieną sekmadienį, po 10 val. Šv. Mišių, bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.