Dėkojame Astai ir Viktorui Mitkams už gėles bažnyčiai. Jie iš savo jurginų gėlių ūkio daug gražių žiedų padovanojo, kad plungiškiai atėję į savo bažnyčią  galėtų džiaugtis. Dėkojame už Jūsų dovanotą grožį akims ir atgaivą sielai.