Šiandien Plungės parapijos tikintieji atsisveikino su diakonu Roku Maziliauskiu, kuris tolimesnei tarnystei iškeliamas į Tauragės parapiją. Diakoną Roką sveikino Plungės senelių namų darbuotojai, Plungės parapijos ateitininkai, Plungės Carito savanorės, Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos choro atstovės. Dėkojame diakonui Rokui už pamokymus, bendrystę, maldą. Dėkojame už pažadą, kad ir toliau melsis už Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiuosius.