Šiandien 13 val. – muzikinė padėka Švč. Mergelei Marijai „Malonės Pilnoji“. Skambės sakralinės muzikos šedevrai ir džiazo improvizacijos. Atlikėjai: Petras Vyšniauskas (saksofonas), Ilona Klusaitė (smuikas), Motiejus Bazaras (fortepijonas).  Kviečiame dalyvauti!

Šiandien – Pasaulinė misijų diena – Misijų sekmadienis. Minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Spalio 27 d. pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Spalio 27 d. kalėdojimas vyks Narvaišių kaime.

Šiandien minimas Šv. Jonas Kapestranas (1386–1456), Mažesniųjų Brolių ordino kunigas, gimė Italijoje.

Spalio 24 d. minimas Šv. Antanas Marija Klaretas (1807–1870), ispanas, liaudies misionierius, arkivyskupas.

Spalio 28 d. – Šv. apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventė. Šv. Simonas (I a.), evangelistų dar vadinamas kanaaniečiu arba zelotu. Jis buvo vienas iš dvylikos pirmųjų Kristaus mokinių. Šv. Judas (Tadas) laikomas Šv. Jokūbo Jaunesniojo broliu. Jis yra patekusių į beviltišką padėtį globėjas.

Mūsų parapiją palieka diakonas Rokas Maziliauskis.  Tolimesnei tarnystei jis iškeliamas į Tauragės parapiją.

Atsirado tradicija per Vėlines aplankyti kuo daugiau kapų ir uždegti kuo daugiau žvakių, tačiau nebėra tradicijos sielai padovanoti dovaną: Šv. Mišias, asmeninę išpažintį, asmeninį susitikimą su prisikėlusiu Kristumi. Padovanokime besiglaudžiantiems ilgesio ir sielvarto vietoje – skaistykloje – amžiną šviesą – Jėzų Kristų, išklausydami Šv. Mišias arba užsakydami jas, atlikdami išpažintį ir priimdami Komuniją.

Lapkričio 1 d., antradienį – Visi Šventieji. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val. Šv. Mišios Plungės miesto senosiose kapinėse bus aukojamos 15 val.

Lapkričio 2 d., trečiadienį – Vėlinės. Mūsų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 8 val., 10 val., 12 val. ir 18 val.

Lapkričio 1-8 d. – Vėlinių aštuondienis. Tuo metu Šv. Mišios už mirusius aukotojų intencijomis bus aukojamos mūsų bažnyčioje 18 val. Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai išpildant įprastines atlaidams gauti sąlygas (reikia būti malonės būsenoje arba atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencija ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės). Vėlinių aštuondienio metu galima pelnyti atlaidus pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimelžiant už mirusiuosius.