Šiandien, spalio 23 dieną, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 10 val. Šv. Mišios buvo aukojamos už Šiaulių vyskupijos šeimos centro gyvus bei amžinybėn iškeliavusius darbuotojus bei savanorius. Šio centro atstovai dalyvavo Šv. Mišiose, skaitė skaitinius, o po Šv. Mišių apžiūrėjo mūsų bažnytėlę.