Sausio 13-oji — Laisvės gynėjų diena. Į Šv. Mišias už Tėvynę Lietuvą pasimelsti rinkosi plungiškiai ir miesto svečiai. Plungės miesto meras Audrius Klišonis skaitė skaitinius, o Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis pamokslo metu dėkojo susirinkusiems pasimelsti už Lietuvos laisvę, už žmones, dėl jos paaukojusius savo sveikatą ir gyvybę. Kai už kelių šimtų kilometrų nuo Lietuvos sienos vyksta karas, mes suprantame, kad dėl laisvės ir nepriklausomybės reikia kovoti. Šv. Mišiose giedojo Plungės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“ (vad. Rūta Černeckienė).