Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Pradedamas parapijiečių lankymas (kalėdojimas). Tai proga gauti palaiminimą savo namams ir šeimai, taip pat galimybė pasikalbėti su kunigu. Jeigu kyla klausimų dėl kalėdojimo, skambinkite kun. Kęstučiui Motiejaičiui tel. 8 676 64405.

 Ateinantį antradienį, lapkričio 8 d., 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantį trečiadienį, lapkričio 9 d., 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, 8 val., bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktąjį Kristų. Kviečiame tėvelius, kurių vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, ant juostelės užrašyti savo vaiko vardą ir juostelę užrišti ant Nuplakto Kristaus, pasimelsti, kad vaikas sąmoningai siektų sakramentų, kad augtų ir stiprėtų tikėjime.

Lapkričio 13–20 dienomis Vilniaus Aušros Vartų šventovėje vyks atlaidai. Pagrindinė atlaidų diena – lapkričio 13 d.

Lapkričio 10 d. minimas Šv. Leonas Didysis, popiežiumi išrinktas 440 m., bažnyčiai vadovavo 21 metus.

Lapkričio 11 d. minimas Šv. Martynas, gimė 316 m. Išrinktas Turo vyskupu, rodydamas gero ganytojo pavyzdį, steigė kaimuose vienuolynus ir parapijas, lavino kunigus ir atnaujino jų gyvenimą, evangelizavo kaimiečius.

Lapkričio 12 d. minimas Šv. Juozapatas (Jonas Kuncevičius), gimė 1580 m. Buvo veiklus pamokslininkas, kviečiantis atsiskyrusius brolius atkurti vienybę su Romos Bažnyčia.