Šis sekmadienis yra Gerojo Ganytojo sekmadienis, todėl šią savaitę Bažnyčia kviečia melstis už naujus pašaukimus į kunigystę bei jau esamus kunigus.
   Taip pat šiandien – pasaulinė gyvybės diena: raginame maldoje atminti, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties.
   Šiandien 17 val. Žemaičių Kalvarijoje prie XI „Rotušės“ stoties šventinamas paminklas Plungės bažnyčios statytojui prel. Povilui Pukiui. Kas galite, esate kviečiami nuvykti savo transportu. Taip pat šiandien 18 val. mūsų bažnyčioje už šį nusipelniusį kunigą ir kitus bažnyčios statytojus šv. Mišias aukos Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kviečiame dalyvauti.
   Informuojame, kad Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams vėl privalu lankyti bažnyčią bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: ketvirtadienį 17-18 val. (su Rugile), penktadienį 16-18 val., šeštadienį 17-18 val. taip pat sekmadienį 9-10 val. (su tretininkais) ir 11-12 val.. Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Gegužės 1 d. minėsime šv. Juozapą Darbininką. Tą dieną dalyvaujant šv. Mišiose ir išpildant įprastines sąlygas, galima pelnyti visuotinius atlaidus.
   Gegužės 1 d. pradedame Švč. M. Marijai skirtą mėnesį. 17:40 – gegužinės pamaldos. Taip pat tai – pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. aukojamos sudėtinės šv. Mišios į Švč. M. Mariją jūsų intencijomis.
   Gegužės 2 d. (kitą sekmadienį) gegužinės pamaldos bus 11:40.
   Gegužės 2 d. Žemaičių Kalvarijos kasmėnesiniuose atlaiduose – Plungės ir Gargždų dekanatų diena. Ten šv. Mišios bus 7, 10, 12 val. Kas galite, esate kviečiami nuvykti.
   Kitas sekmadienis – motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. Gegužės 2 d. šv. Mišios už motinas bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
Bažnyčios IV įsakymas kiekvienam katalikui primena apie velykinės išpažinties ir komunijos svarbą. Neatlikusius to iki Velykų, raginame tai padaryti kuo greičiau arba iki birželio 29 d.
   Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.
   Kviečiame užsukti į mūsų bažnyčioje veikiantį knygynėlį. Ten galima įsigyti žvakių Pirmajai šv. Komunijai (jei nesate išsaugoję krikšto žvakės), taip pat galima rasti dovaną savo vaikams, kurie šiemet priims Pirmąją šv. Komuniją arba Sutvirtinimą.
   Bažnyčios gale yra platinamas katalikiško žurnalo „Artuma“ balandžio mėn. numeris. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Į mūsų parapiją gyventi ir dirbti atvyko nauja parapijos talkininkė Rugilė, kuri rūpinsis naujų maldos grupių, rekolekcijų, šlovinimo, maldos vakarų organizavimu. Dalis veiklų vyks gyvai, dalis – nuotoliniu būdu. Norinčius sužinoti daugiau arba įsijungti į vieną ar kelias veiklas, kviečiame susisiekti su Rugile tel. 862785227.