Mylimas mūsų Klebone!
   Nuoširdžiai sveikiname jus su Gimtadieniu! Tai diena, kai turime progą dėkoti Dievui už gyvenimą, už galimybę mylėti, tikėti, bendrauti, džiaugtis nuostabia Dievo kūrinija ir vienas kitu. Matome jūsų troškimą burti bendruomenę, skelbti Gerąją naujieną, nuoširdžiai rūpintis kiekvienu parapijiečiu. Labai tai vertiname. Džiaugiamės, kad tarnaujate mūsų parapijoje, linkime būti laimingam, džiugiam, sveikam, prašome Šventosios Dvasios jėgos, ramybės ir paguodos. Tegul Dievas laimina ir saugo Jus ir visą mūsų parapiją.

Plungės parapijos tikintieji