Balandžio 25 dieną, 17.00 val., Žemaičių Kalvarijos kapinėse, prie XI koplyčios, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pašventino paminklą Plungės bažnyčios statytojui Prelatui Povilui Pukiui, kurio kapavietę sutvarkė Plungės parapijos klebonas Vytautas Gedvainis, pastatydamas ant jo kapo tai, kas dera katalikui – kryžių. Vyskupas priminė P. Pukio nuopelnus skleidžiant tikėjimo žinią Plungės rajone.
   Vėliau tą patį vakarą Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur dalyvavo visi dekanato kunigai, už šį nusipelniusį kunigą ir kitus bažnyčios statytojus Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.
   Buvo prisiminta, kad Prelatas Povilas Pukys tarp Plungės ir Rietavo pastatė pirmąją – Šv. apaštalų Petro ir Povilo medinę bažnytėlę Stalgėnuose.
   Tapęs Plungės klebonu, P. Pukys pastatė dar dvi bažnyčias: užbaigė 1905 m. pradėtą statyti didžiulę Plungės bažnyčią ir savo lėšomis Pakutuvėnų kaime pastatė mūrinę Šv. Antano Paduviečio bažnytėlę.