Liepos 1 d. – Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų išvakarės, nes liepos 2 d. prasidės atlaidai, kurie vyks iki liepos 12 d. Birželio 30 d. Plungės bažnyčios šventoriuje buvo pinami vainikai II, III ir IV stoties koplytėlėms papuošti. Dėkojame parapijiečiams, prisidėjusiems prie pasiruošimo atlaidams ir atėjusiems pinti vainikų.