Gruodžio 24 d., ŠV. KŪČIOS
Šv. Mišios 21 val.

Gruodžio 25 d., ŠV. KALĖDOS
Šv. Mišios 10 ir 12 val.

Gruodžio 26 d., ŠV. KALĖDŲ ANTROJI DIENA
Šv. Mišios 10 ir 18 val.

Gruodžio 31 d.
Padėkos šv. Mišios 18 val.

Sausio 1 d., ŠVČ. MERGELĖ MARIJA – DIEVO
GIMDYTOJA
Šv. Mišios 12 val.