Dėkojame už kalėdines aukas, kurias atnešate kunigui į bažnyčios zakristiją. Dievas teatlygina jums savo globa ir palaima! Primename, kad kalėdojimas mūsų parapijoje per karantiną nevyks.
   Kalėdaičių galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
   Iki šv. Kalėdų raštinėje kunigas budi kasdien nuo 9 iki 19 val.
   Karantino metu ir toliau kunigai budės raštinėje, jei kam prireiktų kokio patarnavimo.
   Šv. Mišias karantino metu galima užprašyti tiek asmeniškai atvykus į zakristiją pas kunigą, taip pat galima susitarti ir telefonu, o auką už Mišias palikti parapijos banko sąskaitoje. Šv. Mišios karantino metu yra tiesiogiai transliuojamos per Plungės parapijos Facebook paskyrą.
   Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų šv. Mišios, o prieš jas 7:45 val. bus giedamos Švč. M. Marijos valandos.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Lietuvos vyskupai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą “Į tave, palaimintasis Juozapai”.
   Primename, kad Kūčių dieną Lietuvoje galioja sausas pasninkas (be pieno produktų).