Šiandien Šv. Velykų iškilmė. Sveikiname visus sulaukusius pačios didžiausios mūsų tikėjimo šventės. Velykų žinia mums primena: Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė! Aleliuja!

Šv. Mišios mūsų bažnyčioje aukojamos ir per Facebook’ą transliuojamos:

  • Šv. Velykų pirmąją dieną – 9, 12 ir 18 val.
  • Šv. Velykų antrąją dieną – 12 ir 18 val.

Melskimės kartu, kur bebūtume.

Brangūs parapijiečiai! Nuoširdžiai dėkojame Jums už Jūsų maldas ir aukas parapijos pragyvenimui. Gerasis Dievas teatlygina Jums šimteriopai už Jūsų gerumą!

Informuojame, kad parapijos raštinėje budi kunigas ir karantino metu. Prireikus šv. Mišių ar kitų patarnavimų galima užeiti ir pasikalbėti su kunigu.

Šv. Mišios per Facebook iš mūsų bažnyčios yra numatytos trans liuoti kiekvieną kartą, kada tik yra aukojamos. Karantino metu šv. Mišios yra aukojamos įprastu laiku. Junkimės į bendrą maldą iš savo namų.

Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai ir toliau aukoja šv. Mišias, yra pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Užsakant Mišias telefonu ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.

Dėl esamos korona viruso pandemijos vyskupai nutarė šiemetines Lietuvos jaunimo dienas perkelti į ateinančius 2021 m. Nors renginys ir yra atidėtas, tačiau pasibaigus karantinui pasiruošimas jam tęsis