Situacija Lietuvoje ypatinga, todėl Lietuvos vyskupai kviečia mus, katalikus, rimtai ir atsakingai žvelgti į šį laikotarpį, saugoti savo ir kitų žmonių sveikatą bei gyvybę.
   Mūsų bažnyčioje, kaip ir visoje Lietuvoje, Šv. Mišios aukojamos be tikinčiųjų dalyvavimo, išimtis – laidotuvės. Jose gali dalyvauti mirusiojo šeimos nariai.
   Iš Plungės bažnyčios Šv. Mišios įprastu laiku bus transliuojamos per parapijos facebook paskyrą: https://www.facebook.com/PlungesBaznycia. Šv. Mišias galima užsakyti ir telefonu. Ačiū, kad palaikote mus, kunigus.
   Dienos metu mūsų bažnyčia nuo 9 val. iki 17 val. atidaryta asmeninei maldai. Tuo laiku visada bus galima rasti budintį kunigą zakristijoje, įsigyti Kūčių vakarienės šventintą plotkelę (kalėdaitį) bei atlikti adventinę išpažintį.
   Nepamirškite maldos, nenustokite melstis, nes malda yra mūsų viltis ir stiprybė, paguoda ir pagalba, padrąsinimas ir vienas kito apkabinimas.
   Kartu su jumis besimeldžiantis Jūsų klebonas kun. Vytautas.

P.S. Sekite mus, informacija vis atnaujinama.