Advento laikotarpiu kviečiame į susitaikinimą su Dievu ir artimu, pareigingumą, supratingumą kito atžvilgiu, penktadieniais nepamiršti pasninko, daryti gerus darbus.
   Advento sekmadieniais 8 val. aukojamos vadinamos rarotų Šv. Mišios. Dalyvausiančius jose raginame atvykti anksčiau, nes 7:45 val. giedamos Švč. Mergelės Marijos valandos.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.
   Šį ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.
   Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).
   Kitą sekmadienį, gruodžio 19 d., mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos. Jas ves Tauragės dekanas klebonas kun. dr. Marius Venskus. Kviečiame dalyvauti.
   Taip pat primename, kad gruodžio 19 d. – adventinės išpažinties sekmadienis. Raginame pagal galimybes ją atlikti patiems, taip pat pakviesti ir savo artimuosius, nes adventinė išpažintis yra svarbi dvasinio pasirengimo Šv. Kalėdoms dalis.
   Tradicinis kalėdojimas šiais metais nevyks. Jei norite, kad kunigas aplankytų jūsų namus, užeikite į zakristiją ir pasikvieskite kunigą asmeniškai. Suderinsite laiką ir kunigas jus aplankys. Taip pat pagal seną tradiciją norintys palikti bažnyčiai kalėdinę auką ją gali atnešti į zakristiją.
   Kalėdaičių mūsų bažnyčioje galima įsigyti sekmadieniais bažnyčios gale, o darbo dienomis – bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
   Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti kalėdinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir kartu su plotkele nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems. Mūsų knygynėlyje yra kalėdinių atvirukų su mūsų parapijos bažnyčia.
   Bažnyčios gale platinamas katalikiškas žurnalas ,,Artuma”. Kviečiame įsigyti ir skaityti.
   Visus Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos žmones, tiek pakrikštytus, tiek abejojančius, bet norinčius diskutuoti, dalintis savo požiūriu apie bažnyčią, kviečiame į septynis sinodinio kelio susitikimus. Pirmasis sinodinio kelio pradžios susitikimas vyks gruodžio 19 dieną, po Sumos Šv. Mišių (13 val.). Susirinkę tarsimės dėl kitų susitikimų, nes numatomi 7 susitikimai. Bus aptariamos tokios temos:

Kelionės bendrakeleiviai
Įsiklausymas ir kalbėjimas
Šventimas
Atsakomybė už bendrą misiją
Dialogas Bažnyčioje ir visuomenėje, ekumenizmas
Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas
Sinodalumo ugdymas

Kviečiame keliauti kartu: įsijunkime, dalyvaukime, kalbėkimės, išgirskime, įsiklausykime ir keiskimės. Registracija susitikimui tel. 867664405 arba zakristijoje pas kunigą budėjimo metu.
   Artėja gražiausios metų šventės – Kalėdos. Plungėje, kaip ir visoje Lietuvoje, parapijos Caritas daro akciją „Gerumas mus vienija“. Įžiebk savo širdyje šviesą ir meilę – įsigydamas Caritas žvakelę prisidedi prie paramos parapijos veiklai. Uždegta žvakutės liepsnelė tebus šilumos, gerumo ir šviesos simbolis. Su pašventintomis žvakutėmis Carito savanoriai sekmadieniais laukia Jūsų bažnyčios gale prie stalelio, o darbo dienomis jų galima įsigyti pas kunigą bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo metu.
   Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas organizuoja akciją „Pradžiuginkime vaikus Kalėdoms“ ir planuoja stokojančių šeimų vaikučiams padovanoti kalėdinių dovanėlių. Prie šitos gerumo akcijos labai kviečiame prisidėti ir parapijiečius: žaislais, saldumynais ar kitais daiktais, kuriuos gavę mažieji labai apsidžiaugtų. Todėl bažnyčios priekyje prie Šv. Mergelės Marijos Nepaliaujamos pagalbos altoriaus bus padėtos aukų dėžės, į kurias galite atnešti ir paaukoti stokojantiems vaikams. Ačiū už jūsų širdies gerumą ir dosnumą.
   Gruodžio 13 d. bažnyčia mini Šv. Liuciją (283–303). Šv. Liucija gerbiama nuo IV a. Apie ją mažai žinoma. Anot Šv. Aldhelmo (miręs 709 m.), Liucija davė skaistybės įžadus ir nesutiko tekėti už motinos peršamo pagonio jaunikaičio. Kai motina stebuklingai išgijo prie šv. Agotos kapo, Liucija jai pasakė apie savo įžadus ir gavo motinos sutikimą jų laikytis. Atstumtas jaunikaitis įskundė Liuciją kaip krikščionę, ir ji mirė kankinės mirtimi Sirakūzuose, Sicilijoje.
   Gruodžio 14 d. bažnyčia mini Šv. Kryžiaus Joną (1542–1591). Šv. Kryžiaus Jonas buvo ispanų mistikas, Karmelitų ordino reformuotojas. 1563 m. įstojo į Karmelitų ordiną. 1567 m. susipažino su Šv. Terese Aviliete ir abu sutarė reformuoti Karmelitų ordiną. Kartu su draugais įkūrė Basųjų karmelitų ordiną. Jis svarbiausiuose savo veikaluose pateikė naują kryptį katalikų asketikai ir mistikai. Šv. Teresės Avilietės raginamas, pirmas pradėjo Karmelitų ordino reformą, kurią darydamas atliko daugybę darbų, pakėlė nesuskaičiuojamų vargų ir slegiančių negandų. Kaip liudija jo raštai, ieškodamas vidinio, Kristuje paslėpto gyvenimo ir liepsnodamas Dievo meile, įkopė į dvasinį Dievo kalną. Mirė Ubedoje, Ispanijoje.