Gruodžio 19 d. mūsų bažnyčioje vyko Advento rekolekcijos, kurias vedė Tauragės dekanas, klebonas kun. dr. Marius Venskus. Dėkojame jam už nuostabų, pamokantį žodį ir bendrą maldą. Taip pat šį ketvirtą Advento sekmadienį į Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią Plungės Skautai atnešė Betliejaus ugnį, kuria uždegė žvakę. Nuo jos kiekvienas, savo atneštą žvakelę užžiebęs, gali Betliejaus ugnelę parsinešti į savo namus.
   O po sumos Šv. Mišių vyko pirmasis Sinodinio kelio pradžios susitikimas, kurio tema – „Kelionės bendrakeleiviai“. Grupė parapijiečių skaitė Šv. Raštą, žiūrėjo vaizdinę medžiagą, dalijosi įžvalgomis, mintimis apie savo tikėjimo kelionę bei patirtis.