Prasidėjo Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai, kurie vyks iki liepos 12 d. Plungės dekanato diena yra šiandien. Raginame nuvykti į atlaidus ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo. Šią dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišios bus tik 10 ir 12 val. Dėmesio! 8 ir 18 val. Šv. Mišių nebus.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 16-18 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją žmogus, turintis rūpestį, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. 7 d. 8 val. tomis intencijomis bus aukojamos Šv. Mišios.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.

Liepos 3 d. švenčiama Šv. apaštalo Tomo šventė. Šv. Tomas, vadinamas Dvyniu, gimė tikriausiai Galilėjoje, vienas iš 12 apaštalų. Tomas dalyvavo Lozoriaus prikėlime iš numirusiųjų ir Paskutinėje vakarienėje. Jis nepatikėjo Kristaus prisikėlimu, kol nepalietė Jėzaus žaizdų. Apie tolesnę jo veiklą mažai žinoma. Manoma, kad vykdė misijas Indijoje, buvo nužudytas.

Liepos 4 d. minima Šv. karalienė Elzbieta (1271–1336).

Liepos 5 d. minimas Šv. Antanas Marija Zakarijas (1502–1539).

Liepos 6 d. minima Šv. Marija Goreti (1890–1902).

Liepos 6 d. taip pat švenčiama Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Meldžiamės už Tėvynę Lietuvą.

Liepos 9 d. minimas Šv. Augustinas Džao Žongas.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje.

Dalinamės Savivaldybės informacija dėl papildomų autobuso maršrutų į Žemaičių Kalvarijos atlaidus.

Žem. Kalvarijos atlaidų dienomis (nuo liepos 2 d. iki liepos 12 d.) papildomai į Žemaičių Kalvariją autobusai važiuos:

9:00 val., 10:35 val. ir 16:00 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem.  Kalvariją per Alsėdžius;

10:00 val., 11:35 val. ir 17:00 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Alsėdžius;

10:00 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem. Kalvariją per Skurvydus, Pučkorius;

11:30 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Jogaudus;

16:15 val. iš Plungės autobusų stoties į Žem. Kalvariją per Jogaudus;

17:00 val. iš Žem. Kalvarijos į Plungę per Pučkorius, Skurvydus.