Šiandien švenčiame Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę (Žolinę). Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka. Visų šv. Mišių metu laiminami žolynai ir šių metų derliaus vaisiai.
   Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. Adoracija bus penktadienį taip pat 17-18 val.. Kviečiame ateiti ir pabūti su eucharistiniu Kristumi.
   Mieli parapijiečiai, Plungės šv. Jono Krikštytojo parapijos Caritas nuo rugpjūčio mėn. 15 d. pradeda ,,Išklausymo tarnystę telefonu’’. Taigi, kurie esate ar jaučiatės vieniši, mielai kviečiame paskambinti ir pabendrauti su Carito savanoriais tel.: 8 645 98755 antradieniais nuo 15 iki 17 val. ir 8 645 75676 ketvirtadieniais nuo 18 iki 20 val.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių mielai kviečiame visus parapijos vaikučius prisijungti į veiklą „Angelų dirbtuvės“, kurios vyksta Birutės g. 2 (senieji senelių namai).
   Prieš 10 val. šv. Mišias ir po Mišių bažnyčios gale bus Carito savanoriai, pas kuriuos už auką galima įsigyti Carito žvakutę.
   Taip pat visi parapijiečiai, norintys prisijungti prie artimo meilės darbų arba kuriems reikalinga pagalba, kviečiami susisiekti su Carito koordinatore Dovile darbo dienomis nuo 18 iki 20 val. tel. nr. 8 676 68715. Telaimina Viešpats mūsų darbus!